CONCURS INTERNAȚIONAL DE FOTOGRAFIE

ART FOOD INSPIRATIONS

Ne dorim să cream împreună o expoziție deosebită de gusturi și imagini. Dorim să stârnim admirația și să delectăm simțurile la fel cum se întâmplă în felurile de mâncare ale celor mai buni chefi din întreaga lume. Îți invităm spiritul artistic la acest festival sensorial – plin de entuziasm cu privire la arta mâncării. Fără cod vestimentar. La orice oră din zi sau din noapte.

Arta excepțională se poate manifesta oriunde în jurul tău.

Privește în jur, surprinde momentul și inspiră-I și pe cei din jurul tău.

Regulile concursului:

1. Realizează o fotografie inspirată de mâncare.
2. Adaugă o scurtă descriere despre povestea din spatele fotografiei.
3. Uploadează fotografia pe Instagram.
4. Nu uita să adugi fotografiei și tagul #foodspiration_ro și tag către @answear_ro

Premiile sunt adevăratul festin!

Premiul cel mare:
UN SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A53 OFERIT DE SAMSUNG

5 premii secundare, în bani, a câte 300 lei fiecare

Toate detaliile pot fi găsite în regulamentul concursului.

Juriu:

Postările înscrise în concurs vor fi evaluate și jurizate de oameni pasionați de tot ce înseamnă food și fotografie, oameni ce văd frumusețea artei culinare din fiecare preparat!

Ioana Puiu
Creator de conținut
@ioanapuiuofficial

Hayat Nabulsi
Food blogger
@hayatteria

Patrizia Paglieri
Chef consultant & events
@patriziapaglieri

Îți păstrăm un loc la masa noastră!

Concursul ART FOOD INSPIRATIONS durează
de la 29 Aprilie până pe 30 Iunie.

Vezi aici fotografiile realizate de foștii participanți la concurs

#lifespirationstartshere

#winterspiration

RODO

Administratorul datelor personale ale Participanților la concursul „ART FOOD INSPIRATIONS” (în continuare: „Concurs”) este firma Answear.com S.A. cu sediul în Cracovia, adresa: 31-564 Cracovia, Aleja Pokoju 18, înscrisă în Registrul Antreprenorilor din Registrul Curții Naționale de pe lângă Tribunalul Districtual din Cracovia, Divizia Comercială XI a Registrului Curții Naționale sub numărul KRS: 0000816066, Numărul REGON: 122515020, Numărul NIP: 6793080390, cu un capital social de 859.500,00 PLN, vărsat integral (denumit în continuare: „Organizator”). Contactul cu Organizatorul: iod@answear.com sau prin poștă tradițională la următoarea adresă: Answear.com S.A., Aleja Pokoju 18, 31-564 Cracovia, POLONIA.
Datele personale colectate sunt: (i) numele de utilizator Instagram, imaginea Participantului înregistrată în Lucrarea/ Lucrările de concurs ; (ii) numele, prenumele, numele de utilizator Instagram, adresa de e-mail, adresa de corespondență, numărul de telefon de contact, datele de identificare din actele de identitate, inclusiv codul numeric personal, imaginea Participantului înregistrată în Lucrarea/ Lucrările de concurs. Datele cu caracter personal ale Participanților la Concurs de la punctul 2 (i) de mai sus vor fi prelucrate pentru a desfășura Concursul, pentru a alege Lucrările câștigătoare la Concurs şi promovarea Concursului și datele de la punctul 2 (ii) de mai sus vor fi prelucrate pentru licenţierea drepturilor de autor, pentru promovarea Concursului, pentru a finaliza Concursul de către Organizator şi în scopuri de arhivare. Baza pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de la punctul 2 (i) este interesul legitim al Organizatorului de a desfășura un concurs în conformitate cu Regulamentul, de a urmări reclamațiile și plângerile sau de a se apăra împotriva pretenţiilor, de a promova rezultatul Concursului prin utilizarea Lucrărilor de concurs, precum şi de a arhiva pe durată limitată datele, iar baza pentru prelucrarea datelor personale de la punctul 2 (ii) este de a îndeplini obligațiile legale ale Administratorului legate de finalizarea Concursului.
Datele cu caracter personal de la punctul 2 (i) sunt prelucrate pe durata Concursului şi timp de cinci luni de la finalizarea acestuia, iar cele de la punctul (ii) pe durata îndeplinirii formalităţilor legale şi 5 (cinci) ani de la finalizarea Concursului, prelungită, dacă este cazul până la maxim durata perioadei de prescripţie extinctivă a obligaţiilor fiscale.
Furnizarea de date personale nu este obligatorie, dar neprezentarea datelor va duce la imposibilitatea de a participa la Concurs. Participanții au dreptul: să acceseze și să actualizeze datele, să limiteze prelucrarea datelor, să solicite ștergerea datelor și să se opună prelucrării datelor. Dacă Participantul consideră că datele sale sunt prelucrate ilegal, are dreptul să depună o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal - https://www.dataprotection.ro/.